Afvloeiingsregelingen

Bij afvloeiingsregelingen of individuele uitdiensttredingen spelen loonheffingen een belangrijke rol. Het al dan niet belast zijn in Nederland van een component van de vertrekvergoeding heeft grote gevolgen voor de hoogte van het bedrag dat uiteindelijk over blijft.
Bij hoge ontslagvergoedingen of bij afvloeiingsplannen waaraan oudere werknemers deelnemen, kan de werkgever een aanvullende, zeer hoge belasting verschuldigd zijn. In dit soort situaties is het vaak mogelijk om de belastingdruk te verlagen. Tijdige signalering van de problematiek is daarvoor van groot belang.
Wolff Belastingadviseurs beoordeelt uw situatie en begeleidt u bij de volledige afwikkeling van de afvloeiingsregeling.

Gerelateerde diensten:

Bedrijfsbeëindiging

Indien u overweegt uw bedrijf te (gaan) beëindigen, wordt de fiscaliteit van groot belang. Het m…

Expats en 30%-regeling

Bij het in dienst nemen van werknemers uit het buitenland bestaan verschillende fiscale regelin…

Inhuur ZZP’ers

De status van een zzp’er is er veelal een van schijnzelfstandige. Regelmatig is sprake van een…

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling bestaat uit een aantal bepalingen in de Wet op de loonbelasting 1964. De…