Fiscale waarderingen

Regelmatig komt het voor dat vermogen fiscaal gewaardeerd moet worden. Zorgvuldige begeleiding is hierbij essentieel. Met name voor het waarderen van ondernemingen of belastinglatenties bestaan veel verschillende methodes. Wolff Belastingadviseurs kan u van dienst zijn bij het maken van een passende waardering bij een bepaald doel. Hierbij wordt rekening gehouden met de invloed van de gekozen waarderingsmethode op andere belastingen en vervolgwaardering.

Gerelateerde diensten:

Bedrijfsopvolging

De fiscale wet- en regelgeving met betrekking tot bedrijfsopvolging is omvangrijk en complex. To…

Due diligence

Wanneer u overweegt een onderneming over te nemen doet u er goed aan een gedegen due diligence…

Overnames en fusies

Wolff Belastingadviseurs verzorgt de complete fiscale begeleiding bij overnames inclusief (fisc…

Winstbepaling en -verdeling

De toerekening van winsten en verliezen aan verschillende jaren en/of rechtspersonen kan een…