Insolventie

In de combinatie van kennis van recht en economie schuilt de toegevoegde waarde van Wolff Belastingadviseurs voor de insolventiepraktijk. Wolff Belastingadviseurs kan voor alle bij een faillissement betrokken partijen werken, zowel voor bestuurders en gelieerde vennootschappen als voor schuldeisers en curatoren.

Het vaststellen van de omvang van een failliete boedel is niet altijd eenvoudig. Als financieel deskundige kan Wolff Belastingadviseurs de curator daarbij van dienst zijn. Vanuit de brede achtergrond wordt desgewenst de administratie van de failliet onderzocht. Financieringsverhoudingen, rekening-courant, transacties binnen concern en handelingen in het zicht van faillissement hebben daarbij in het bijzonder de aandacht. Meer in het algemeen wordt gerapporteerd omtrent het gevormde beeld van de bedrijfseconomische organisatie van de failliet en het handelen van bijvoorbeeld bestuurders, commissarissen en procuratiehouders in het bijzonder.

Van groot belang bij een failliete vennootschap is ook de beoordeling van de eventuele aanwezigheid van een fiscale eenheid. Een fiscale eenheid van vennootschappen voor de vennootschapsbelasting wordt namelijk niet verbroken door een faillissement. Dit betekent dat alle schulden van de failliete vennootschap op de balans van de fiscale eenheid blijven staan en dat wanneer deze bij het einde van het faillissement vrijvallen, een grote belastbare winst als gevolg kunnen hebben. Om dit te voorkomen is het van belang dat Wolff Belastingadviseurs tijdig wordt ingeschakeld om de gevolgen van het faillissement voor de fiscale eenheid te beperken.

Ook kunnen door Wolff Belastingadviseurs de mogelijkheden voor een doorstart worden beoordeeld en zo nodig het doorstarttraject worden begeleid. Indien nodig, werkt Wolff Belastingadviseurs in dit traject samen met andere zakelijke dienstverleners uit haar netwerk.

Gerelateerde diensten:

Bestuurders-, inleners-, ketenaansprakelijkheid

Om bij het ondernemen via een rechtspersoon uw privévermogen zoveel mogelijk te beschermen, is…

Overnames en fusies

Wolff Belastingadviseurs verzorgt de complete fiscale begeleiding bij overnames inclusief (fisc…

Procesvoering

In sommige situaties is een procedure tegen de Belastingdienst de enige goede optie. Succesvol…

Vermogensbescherming

In sommige situaties is het verstandig (een deel van) uw vermogen af te zonderen van de risico…