Omzetbelasting

Het vakgebied van de omzetbelasting wordt als een uitgesproken specialisme beschouwd. Wolff Belastingadviseurs beschikt over een uitstekend gekwalificeerde achtervang van omzetbelastingspecialisten. Geadviseerd wordt over omzetbelasting bij bijvoorbeeld internationale goederen transacties, ABC-leveringen, margeregelingen en diverse transacties met onroerende zaken. Ook adviseren wij aan non-profitorganisaties en aan financiële instellingen.

Uiteraard adviseert Wolff Belastingadviseurs over veelvoorkomende problemen bij nationaal werkzame ondernemingen en instellingen. Te denken valt aan de volgende vragen:

Wanneer moet in Nederland BTW in rekening worden gebracht?
Is er sprake van BTW verlegd naar de afnemer?
Aan welke eisen moet een factuur voldoen?
Welk tarief moet worden gehanteerd?
Welk bedrag aan BTW-voordruk kan in aftrek worden gebracht?
Wat te doen bij verkoop via internet?
Hoe dient privé-gebruik te worden berekend?
Is een vrijstelling van toepassing?

Tot slot kunnen omzetbelastingproblemen en –knelpunten vooraf in kaart worden gebracht met behulp van een preventieve omzetbelastingcontrole. Bij preventieve controles wordt de administratie beoordeeld op eventuele tekortkomingen ter voorkoming van onverwachte naheffingen van omzetbelasting, veelal verhoogd met boetes. Bovendien is Wolff Belastingadviseurs door de controle in staat cliënten te attenderen op mogelijkheden belasting te besparen.

Gerelateerde diensten:

Boekenonderzoeken

Bij de begeleiding van een boekenonderzoek door de Belastingdienst is een ervaren fiscalist van…

Fiscale ontzorging

Zelf het totale overzicht houden in de altijd veranderende fiscale wetgeving is voor de meesten…

Navordering en naheffing

De bevoegdheid van de Belastingdienst om na te vorderen of na te heffen is beperkt. Nieuwe fei…

Procesvoering

In sommige situaties is een procedure tegen de Belastingdienst de enige goede optie. Succesvol…