Diensten

Wolff Belastingadviseurs is werkzaam op alle fiscale deelterreinen. Hieronder vindt u een selectie van deelgebieden waarop Wolff Belastingadviseurs u van dienst kan zijn.

Afvloeiingsregelingen

Bij afvloeiingsregelingen of individuele uitdiensttredingen spelen loonheffingen een belangrijke…

Bedrijfsbeëindiging

Indien u overweegt uw bedrijf te (gaan) beëindigen, wordt de fiscaliteit van groot belang. Het m…

Bedrijfsopvolging

De fiscale wet- en regelgeving met betrekking tot bedrijfsopvolging is omvangrijk en complex. To…

Beginselen van behoorlijk bestuur

In zijn optreden moet de Belastingdienst handelen in overeenstemming met de algemene beginselen…

Bestuurders-, inleners-, ketenaansprakelijkheid

Om bij het ondernemen via een rechtspersoon uw privévermogen zoveel mogelijk te beschermen, is…

Bestuurlijke boetes

De Belastingdienst hanteert een standaardbeleid bij het opleggen van boetes, beschreven in het…

Bewijslastverdeling

In fiscale zaken wordt de bewijslast in redelijkheid verdeeld. Dit houdt in dat wie stelt ook m…

Boekenonderzoeken

Bij de begeleiding van een boekenonderzoek door de Belastingdienst is een ervaren fiscalist van…

Due diligence

Wanneer u overweegt een onderneming over te nemen doet u er goed aan een gedegen due diligence…

Erfbelasting

Doordat onze kennis niet alleen het fiscale recht maar ook het burgerlijke recht raakt, kan Wol…

Estate planning

Wolff Belastingadviseurs kan u adviseren op het gebied van estate planning. Wij beoordelen niet…

Expats en 30%-regeling

Bij het in dienst nemen van werknemers uit het buitenland bestaan verschillende fiscale regelin…

Fiscaal vriendelijk sparen en beleggen

Sparen voor de toekomst kan op veel verschillende manieren. Spaargeld wordt meestal belast in b…

Fiscale ontzorging

Zelf het totale overzicht houden in de altijd veranderende fiscale wetgeving is voor de meesten…

Fiscale waarderingen

Regelmatig komt het voor dat vermogen fiscaal gewaardeerd moet worden. Zorgvuldige begeleiding…

Horizontaal toezicht

Wolff Belastingadviseurs kan u helpen met het opzetten en implementeren van een tax control fra…

Huwelijk en echtscheiding

Bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden, of de keuze voor het wettelijke regime, is het ui…

Hypotheekrenteaftrek

De fiscale regelgeving inzake aftrek van hypotheekrente is niet eenvoudig. Met name indien u me…

Informatiebeschikking

Als de Belastingdienst vindt dat uw administratie niet op orde is, of dat u onvoldoende informa…

Inhuur ZZP’ers

De status van een zzp’er is er veelal een van schijnzelfstandige. Regelmatig is sprake van een…

Inkeerregeling

Zowel voor binnenlandse als voor buitenlandse inkomsten die niet zijn aangegeven, bestaat de m…

Insolventie

In de combinatie van kennis van recht en economie schuilt de toegevoegde waarde van Wolff Belas…

Loonbelasting / premieheffing

Als werkgever krijgt u te maken met loonbetalingen, arbeidsvoorwaarden en daaruit voortvloeien…

Navordering en naheffing

De bevoegdheid van de Belastingdienst om na te vorderen of na te heffen is beperkt. Nieuwe fei…

Omzetbelasting

Het vakgebied van de omzetbelasting wordt als een uitgesproken specialisme beschouwd. Wolff Bel…

Opinies

Indien u zelf niet fiscaal onderlegd bent, is het vaak lastig in te schatten hoe een fiscaal ad…

Overdrachtsbelasting

In geval van een vastgoedtransactie of een aandelentransactie waarbij het belang in vastgoed w…

Overnames en fusies

Wolff Belastingadviseurs verzorgt de complete fiscale begeleiding bij overnames inclusief (fisc…

Pensioenen en stamrechten

Met de fiscaliteit als uitgangspunt adviseren wij over pensioenen en stamrechten, met name als…

Personeelsparticipaties

Met een aandelen- of optieregeling kunt u medewerkers laten meedelen in de winst van uw onderne…

Procesvoering

In sommige situaties is een procedure tegen de Belastingdienst de enige goede optie. Succesvol…

Reorganisaties en herstructureringen

Een goede en passende juridische en fiscale structuur is onmisbaar voor uw onderneming. Voor he…

Start-ups

Bij het opstarten van een nieuwe onderneming krijgt de fiscaliteit vaak onvoldoende aandacht. D…

Tax control framework

Om grip te houden op de fiscale risico’s binnen een grote organisatie is het opzetten van een t…

Verliesverrekening

Door veranderende wetgeving worden de mogelijkheden voor verliesverrekening steeds beperkter…

Vermogensbescherming

In sommige situaties is het verstandig (een deel van) uw vermogen af te zonderen van de risico…

Vermogensetikettering

Voor ondernemers is het van belang een verantwoorde afweging te maken of een activum tot het…

Verzekeringsplicht DGA

Een DGA is bestuurder en eigenaar van een vennootschap. Veelal is deze bestuurder niet verzek…

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling bestaat uit een aantal bepalingen in de Wet op de loonbelasting 1964. De…

Winstbepaling en -verdeling

De toerekening van winsten en verliezen aan verschillende jaren en/of rechtspersonen kan een…