Navordering en naheffing

De bevoegdheid van de Belastingdienst om na te vorderen of na te heffen is beperkt. Nieuwe feiten zijn onontbeerlijk om te mogen navorderen; indien de Belastingdienst bij het opleggen van een aanslag een standpunt heeft ingenomen, kan niet zonder meer van dit standpunt worden teruggekomen door na te vorderen of na te heffen. Hetzelfde geldt voor ingenomen standpunten bij een boekenonderzoek van de Belastingdienst. Wolff Belastingadviseurs beoordeelt desgewenst uw kansen in en begeleidt u bij een bezwaar- en beroepsprocedure.

Gerelateerde diensten:

Bestuurlijke boetes

De Belastingdienst hanteert een standaardbeleid bij het opleggen van boetes, beschreven in het…

Boekenonderzoeken

Bij de begeleiding van een boekenonderzoek door de Belastingdienst is een ervaren fiscalist van…

Procesvoering

In sommige situaties is een procedure tegen de Belastingdienst de enige goede optie. Succesvol…

Tax control framework

Om grip te houden op de fiscale risico’s binnen een grote organisatie is het opzetten van een t…