Winstbepaling en -verdeling

De toerekening van winsten en verliezen aan verschillende jaren en/of rechtspersonen kan een flinke puzzel vormen. Hierbij is lang niet altijd duidelijk welke toerekeningswijze de meest gunstige is. Het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kan voordelig zijn, maar is dat door het progressieve tarief in de vennootschapsbelasting lang niet altijd. Wolff Belastingadviseurs beoordeelt niet alleen de fiscale gevolgen, maar houdt ook rekening met civielrechtelijke risico’s en aansprakelijkheden.

Gerelateerde diensten:

Fiscale waarderingen

Regelmatig komt het voor dat vermogen fiscaal gewaardeerd moet worden. Zorgvuldige begeleiding…

Navordering en naheffing

De bevoegdheid van de Belastingdienst om na te vorderen of na te heffen is beperkt. Nieuwe fei…

Reorganisaties en herstructureringen

Een goede en passende juridische en fiscale structuur is onmisbaar voor uw onderneming. Voor he…

Verliesverrekening

Door veranderende wetgeving worden de mogelijkheden voor verliesverrekening steeds beperkter…