Erfgoed

Voor het behouden van (historisch) Nederlands erfgoed kent de belastingwetgeving een aantal faciliteiten. Zo is er voor landgoederen en buitenplaatsen de mogelijkheid tot aanwijzing op grond van de Natuurschoonwet 1928 met faciliteiten tot gevolg in de erf-, schenk-, overdrachts- en inkomstenbelasting. Voor rijksmonumenten bestond tot 2019 de monumentenaftrek in de inkomstenbelasting. De Successiewet 1956 kent een belastingkorting van 10% als de verschuldigde belasting in kunst wordt voldaan.

Om omvangrijke collecties of stukken gedurende langere tijd te kunnen behouden, zijn de fiscale faciliteiten op zichzelf genomen vaak onvoldoende. Zo vindt bij de vererving van vermogen door de aanwezigheid van meerdere erfgenamen vaak een versplintering plaats. Daarom is het in veel gevallen noodzakelijk een goede structuur tot stand te brengen waarin bijvoorbeeld een splitsing van eigendoms- en zeggenschapsrechten plaatsvindt. Hierbij is van belang dat de fiscale tegemoetkomingen ook kunnen worden benut. Wolff Belastingadviseurs kan u bijstaan met het tot stand brengen en het onderhouden van een juridische structuur die past bij uw situatie.

Gerelateerde diensten:

Erfbelasting

Doordat onze kennis niet alleen het fiscale recht maar ook het burgerlijke recht raakt, kan Wol…

Fiscale waarderingen

Regelmatig komt het voor dat vermogen fiscaal gewaardeerd moet worden. Zorgvuldige begeleiding…

Landgoederen

Aanwijzing van een landgoed als zodanig in de zin van de Natuurschoonwet 1928 heeft vergaande…

Estate planning

Wolff Belastingadviseurs kan u adviseren op het gebied van estate planning. Wij beoordelen niet…