Landgoederen

Aanwijzing van een landgoed als zodanig in de zin van de Natuurschoonwet 1928 heeft vergaande gevolgen. Fiscaal leidt de aanwijzing als landgoed tot een groot aantal (voorwaardelijke) faciliteiten. Aan de ene kant zijn dit belastingkortingen en -kwijtscheldingen, aan de andere kant geldt dat eigendoms- en zeggenschapsstructuren rondom aangewezen landgoederen een aparte fiscale behandeling kennen.

Naarmate een landgoed ouder wordt, stijgt welhaast vanzelf de fiscale en juridische complexiteit om het landgoed als geheel te kunnen behouden. Het is daarom van belang om tijdig een passende structuur op te zetten en om deze structuur ook regelmatig te evalueren.

Algemene informatie over dit onderwerp vindt u op de site van RvO. Voor advies over uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met ons.

Gerelateerde diensten:

Erfgoed

Voor het behouden van (historisch) Nederlands erfgoed kent de belastingwetgeving een…

Fiscale waarderingen

Regelmatig komt het voor dat vermogen fiscaal gewaardeerd moet worden. Zorgvuldige begeleiding…

Estate planning

Wolff Belastingadviseurs kan u adviseren op het gebied van estate planning. Wij beoordelen niet…

Erfbelasting

Doordat onze kennis niet alleen het fiscale recht maar ook het burgerlijke recht raakt, kan Wol…