Verliesverrekening

Door veranderende wetgeving worden de mogelijkheden voor verliesverrekening steeds beperkter. Om het verdampen van verrekenbare verliezen te voorkomen is het raadzaam om elk jaar te evalueren of eventuele verliezen direct kunnen worden verrekend met de belastbare winst of dat er mogelijkheden zijn te schuiven met het resultaat zodat de meest gunstige uitkomst voor u behaald kan worden. Wolff Belastingadviseurs bekijkt graag alle mogelijkheden voor u.

Gerelateerde diensten:

Insolventie

In de combinatie van kennis van recht en economie schuilt de toegevoegde waarde van Wolff Belas…

Overnames en fusies

Wolff Belastingadviseurs verzorgt de complete fiscale begeleiding bij overnames inclusief (fisc…

Reorganisaties en herstructureringen

Een goede en passende juridische en fiscale structuur is onmisbaar voor uw onderneming. Voor he…

Vermogensetikettering

Voor ondernemers is het van belang een verantwoorde afweging te maken of een activum tot het…