Overdrachtsbelasting

In geval van een vastgoedtransactie of een aandelentransactie waarbij het belang in vastgoed wordt overgedragen, dient altijd beoordeeld te worden of het mogelijk is heffing van overdrachtsbelasting te voorkomen. Het kan voorkomen dat als het een met BTW belaste transactie is, de overdrachtsbelasting terugtreedt. In voorkomende gevallen is het fiscaal raadzaam te opteren voor een met BTW belaste levering. Aan Wolff Belastingadviseurs is een specialist BTW en overdrachtsbelasting verbonden, die de fiscale situatie kan optimaliseren.

Gerelateerde diensten:

Fiscale waarderingen

Regelmatig komt het voor dat vermogen fiscaal gewaardeerd moet worden. Zorgvuldige begeleiding…

Lees meer

Hypotheekrenteaftrek

De fiscale regelgeving inzake aftrek van hypotheekrente is niet eenvoudig. Met name indien u me…

Lees meer

Reorganisaties en herstructureringen

Een goede en passende juridische en fiscale structuur is onmisbaar voor uw onderneming. Voor he…

Lees meer

Vermogensetikettering

Voor ondernemers is het van belang een verantwoorde afweging te maken of een activum tot het…

Lees meer