Bewijslastverdeling

In fiscale zaken wordt de bewijslast in redelijkheid verdeeld. Dit houdt in dat wie stelt ook moet bewijzen. Dat wil zeggen: de Belastingdienst moet bewijzen dat en in hoeverre een correctie op het aangegeven bedrag juist is; een belastingplichtige moet een aftrekpost aannemelijk maken. Wolff Belastingadviseurs kan u adviseren bij een redelijke verdeling van bewijslast.

Wolff Belastingadviseurs kan u ook adviseren over de zogenaamde ‘omkering en verzwaring’ van de bewijslast. Hierbij wordt door de Belastingdienst het standpunt ingenomen dat u moet bewijzen dat een opgelegde aanslag te hoog is, in plaats van dat de Belastingdienst moet stellen en aannemelijk maken op welke feiten de aanslag is gebaseerd.

Gerelateerde diensten:

Boekenonderzoeken

Bij de begeleiding van een boekenonderzoek door de Belastingdienst is een ervaren fiscalist van…

Informatiebeschikking

Als de Belastingdienst vindt dat uw administratie niet op orde is, of dat u onvoldoende informa…

Navordering en naheffing

De bevoegdheid van de Belastingdienst om na te vorderen of na te heffen is beperkt. Nieuwe fei…

Procesvoering

In sommige situaties is een procedure tegen de Belastingdienst de enige goede optie. Succesvol…