Bestuurders-, inleners- en ketenaansprakelijkheid

Om bij het ondernemen via een rechtspersoon uw privévermogen zoveel mogelijk te beschermen, is het van belang aandacht te besteden aan de specifieke fiscale aansprakelijkheden. U kunt bijvoorbeeld persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van B.V.’s waarvan u bestuurder bent en ook voor belastingschulden van partijen die u inhuurt. Door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen, kunt u de kans op aansprakelijkheid verminderen of uitsluiten.
Wolff Belastingadviseurs kan in uw situatie de aansprakelijkheden in kaart brengen en u adviseren over de beheersingsmogelijkheden.

Gerelateerde diensten:

Bestuurlijke boetes

De Belastingdienst hanteert een standaardbeleid bij het opleggen van boetes, beschreven in het…

Insolventie

In de combinatie van kennis van recht en economie schuilt de toegevoegde waarde van Wolff Belas…

Tax control framework

Om grip te houden op de fiscale risico’s binnen een grote organisatie is het opzetten van een t…

Vermogensbescherming

In sommige situaties is het verstandig (een deel van) uw vermogen af te zonderen van de risico…