Werkkostenregeling

De werkkostenregeling bestaat uit een aantal bepalingen in de Wet op de loonbelasting 1964. De regeling ziet op kostenvergoedingen, verstrekkingen en de eventuele belastbaarheid daarvan. Wordt gekozen om een vergoeding of verstrekking, zoals een lunch, een personeelsuitje of een telefoon van de zaak met toepassing van de werkkostenregeling te belasten, dan is de verschuldigde belasting voor rekening van de werkgever. Wolff Belastingadviseurs beschikt over bijzondere expertise op dit punt en is dus bij uitstek geschikt om te beoordelen of u optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden.

Gerelateerde diensten:

Loonbelasting / premieheffing

Als werkgever krijgt u te maken met loonbetalingen, arbeidsvoorwaarden en daaruit voortvloeien…

Opinies

Indien u zelf niet fiscaal onderlegd bent, is het vaak lastig in te schatten hoe een fiscaal ad…

Personeelsparticipaties

Met een aandelen- of optieregeling kunt u medewerkers laten meedelen in de winst van uw onderne…

Winstbepaling en -verdeling

De toerekening van winsten en verliezen aan verschillende jaren en/of rechtspersonen kan een…