Reorganisaties en herstructureringen

Een goede en passende juridische en fiscale structuur is onmisbaar voor uw onderneming. Voor het opzetten van een goede structuur is altijd maatwerk nodig. Een goede structuur is niet statisch, maar moet regelmatig worden aangepast aan nieuwe wetgeving.

Wij adviseren de structuur van uw onderneming periodiek tegen het licht te houden zodat die blijft aansluiten bij de ontwikkelingen in de wetgeving en in de maatschappij. Een belangrijk deel van onze werkzaamheden bestaat uit het proactief adviseren en het realiseren van (fiscaal) optimale ondernemingsstructuren.

Gerelateerde diensten:

Bedrijfsbeëindiging

Indien u overweegt uw bedrijf te (gaan) beëindigen, wordt de fiscaliteit van groot belang. Het m…

Bestuurders-, inleners-, ketenaansprakelijkheid

Om bij het ondernemen via een rechtspersoon uw privévermogen zoveel mogelijk te beschermen, is…

Vermogensbescherming

In sommige situaties is het verstandig (een deel van) uw vermogen af te zonderen van de risico…

Winstbepaling en -verdeling

De toerekening van winsten en verliezen aan verschillende jaren en/of rechtspersonen kan een…