Stichtingen / doelvermogens

De meeste Nederlandse doelvermogens hebben de rechtsvorm van een stichting. Een stichting is een rechtspersoon zonder aandeelhouders of andere eigenaren met een duidelijk omschreven doel. Eventueel vermogen van de stichting wordt voor dit doel aangewend. Afhankelijk van de doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de stichting kan deze worden aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een dergelijke kwalificatie heeft tot gevolg dat schenkingen en erfenissen vrijgesteld van belastingheffing door de stichting kunnen worden ontvangen en dat schenkingen bij de schenker vaak leiden tot een belastingvoordeel.

Als een stichting geen algemeen doel, maar een particulier doel nastreeft, bestaat het risico van kwalificatie als afgezonderd particulier vermogen (APV). Kwalificatie van een stichting als APV heeft tot gevolg dat natuurlijke personen voor het vermogen van de stichting worden belast als ware het hun eigen vermogen.

Het is zaak stichtingen op de juiste manier statutair en qua zeggenschap vorm te geven en daarnaast de feitelijke werkzaamheden voldoende in overeenstemming met het doel uit te voeren om ongewenste fiscale gevolgen te vermijden. Wolff Belastingadviseurs kan u hierin bijstaan.

Gerelateerde diensten:

Estate planning

Wolff Belastingadviseurs kan u adviseren op het gebied van estate planning. Wij beoordelen niet…

Fiscaal vriendelijk sparen en beleggen

Sparen voor de toekomst kan op veel verschillende manieren. Spaargeld wordt meestal belast in b…

Fiscale ontzorging

Zelf het totale overzicht houden in de altijd veranderende fiscale wetgeving is voor de meesten…

Vermogensbescherming

In sommige situaties is het verstandig (een deel van) uw vermogen af te zonderen van de risico…