Inhuur zzp’ers

De status van een zzp’er is er veelal een van schijnzelfstandige. Regelmatig is sprake van een verkapt dienstverband, zowel fiscaal (inclusief werknemersverzekeringen) als civielrechtelijk. Al dan niet bewust draagt de feitelijke werkgever geen loonheffingen af, waardoor het risico bestaat op naheffingen en boetes. Een ander groot risico is dat de feitelijke werknemer zich kan beroepen op de bescherming van het Burgerlijk Wetboek, bijvoorbeeld bij ziekte.

Wolff Belastingadviseurs kan u van dienst zijn met het opstellen en beoordelen van een overeenkomst van opdracht waarmee de risico’s tot een minimum worden beperkt. Wolff Belastingadviseurs volgt de snelle ontwikkelingen op het gebied van (schijn)zelfstandigheid en adviseert zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Algemene informatie over dit onderwerp vindt u op de site van het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel. Voor advies over uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met ons.

Gerelateerde diensten:

Bestuurders-, inleners-, ketenaansprakelijkheid

Om bij het ondernemen via een rechtspersoon uw privévermogen zoveel mogelijk te beschermen, is…

Personeelsparticipaties

Met een aandelen- of optieregeling kunt u medewerkers laten meedelen in de winst van uw onderne…

Tax control framework

Om grip te houden op de fiscale risico’s binnen een grote organisatie is het opzetten van een t…

Verzekeringsplicht DGA

Een DGA is bestuurder en eigenaar van een vennootschap. Veelal is deze bestuurder niet verzek…