Beginselen van behoorlijk bestuur

In zijn optreden moet de Belastingdienst handelen in overeenstemming met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Zo moeten gelijke gevallen gelijk worden behandeld (gelijkheidsbeginsel), en mag gerechtvaardigd opgewekt vertrouwen niet worden geschonden (vertrouwensbeginsel). Als de Belastingdienst in strijd handelt met de beginselen van behoorlijk bestuur, dan kunt u zich daar tegenover de rechter op beroepen. Een beroep op de beginselen van behoorlijk bestuur is echter complex en lang niet altijd succesvol. Wolff Belastingadviseurs kan uw rechtspositie beoordelen en u bijstaan in rechte, indien u van mening bent dat de Belastingdienst in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur handelt of heeft gehandeld.

Gerelateerde diensten:

Horizontaal toezicht

Wolff Belastingadviseurs kan u helpen met het opzetten en implementeren van een tax control fra…

Navordering en naheffing

De bevoegdheid van de Belastingdienst om na te vorderen of na te heffen is beperkt. Nieuwe fei…

Opinies

Indien u zelf niet fiscaal onderlegd bent, is het vaak lastig in te schatten hoe een fiscaal ad…

Procesvoering

In sommige situaties is een procedure tegen de Belastingdienst de enige goede optie. Succesvol…