Bedrijfsverkoop

Bij de vormgeving van een bedrijfsovername speelt fiscaliteit vaak een belangrijke rol. Het moment waarop de belasting over de opgebouwde goodwill moet worden betaald, kan van grote invloed zijn op de liquiditeitspositie van de overnemer of de overdrager. Van belang is al in een vroeg stadium bij een voorgenomen bedrijfsoverdracht de potentiële fiscale gevolgen in kaart te brengen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat onbedoeld een loonbelastingclaim wordt gecreëerd of heffing naar voren wordt gehaald.

Wolff Belastingadviseurs adviseert bij bedrijfsovernames op alle fiscale deelgebieden, en kan desgewenst ook een aansturende rol vervullen in het contact met de andere in het traject betrokken zakelijke dienstverleners. Omdat overdrager en overnemer soms tegenstrijdige belangen hebben, raden wij doorgaans aan dat alle partijen een eigen adviseur inschakelen. De verdeling van de heffing tussen overdrager en overnemer is van groot belang bij het vaststellen van de koopsom. In de praktijk zien wij vaak dat dit niet door alle partijen even goed wordt onderkend, met soms nare verrassingen tot gevolg.

Algemene informatie over dit onderwerp vindt u op de site van Brookz. Voor advies over uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met ons.

Gerelateerde diensten:

Bedrijfsopvolging

De fiscale wet- en regelgeving met betrekking tot bedrijfsopvolging is omvangrijk en complex. To…

Bedrijfsbeëindiging

Indien u overweegt uw bedrijf te (gaan) beëindigen, wordt de fiscaliteit van groot belang. Het m…

Fiscale waarderingen

Regelmatig komt het voor dat vermogen fiscaal gewaardeerd moet worden. Zorgvuldige begeleiding…

Overnames en fusies

Wolff Belastingadviseurs verzorgt de complete fiscale begeleiding bij overnames inclusief (fisc…