Personeelsparticipaties

Met een aandelen- of optieregeling kunt u medewerkers laten meedelen in de winst van uw onderneming. Bij het vormgeven van een personeelsparticipatieplan is het van belang zorgvuldig te werk te gaan. Niet alleen de fiscale gevolgen verschillen sterk per regeling, maar ook de civielrechtelijke aspecten verdienen de nodige aandacht. U kunt hierbij denken aan aspecten als zeggenschap, scheiding van economische en juridische eigendom en aandeelhoudersovereenkomsten. Wolff Belastingadviseurs kan een personeelsparticipatieplan op maat voor u maken, waarbij de continuïteit van uw bedrijf centraal staat.

Gerelateerde diensten:

Inhuur ZZP’ers

De status van een zzp’er is er veelal een van schijnzelfstandige. Regelmatig is sprake van een…

Start-ups

Bij het opstarten van een nieuwe onderneming krijgt de fiscaliteit vaak onvoldoende aandacht. D…

Vermogensbescherming

In sommige situaties is het verstandig (een deel van) uw vermogen af te zonderen van de risico…

Verzekeringsplicht DGA

Een DGA is bestuurder en eigenaar van een vennootschap. Veelal is deze bestuurder niet verzek…