Informatiebeschikking

Als de Belastingdienst vindt dat uw administratie niet op orde is, of dat u onvoldoende informatie heeft verstrekt, kan hij een informatiebeschikking nemen. Tegen de informatiebeschikking kan vervolgens afzonderlijk bezwaar en beroep worden aangetekend. Zolang de procedure over de informatiebeschikking loopt, zal de Belastingdienst doorgaans wachten met het opleggen van een aanslag over de desbetreffende jaren.

Als niet meer verder kan worden geprocedeerd over een onherroepelijke informatiebeschikking, doordat bijvoorbeeld een termijn is verlopen of geen rechtsmiddelen meer open staan, heeft dat grote gevolgen voor de verdeling van de bewijslast bij de aanslagen. Bij iedere geschatte aanslag waarop de informatiebeschikking betrekking heeft, moet u overtuigend bewijzen dat deze onjuist is. Het verweer tegen een informatiebeschikking kan daarmee vaak de doorslag geven in een ingewikkelde procedure.

Wolff Belastingadviseurs kan u van dienst zijn bij het voorkomen van een informatiebeschikking en bij de procedure om het onherroepelijk worden te voorkomen.

Gerelateerde diensten:

Bewijslastverdeling

In fiscale zaken wordt de bewijslast in redelijkheid verdeeld. Dit houdt in dat wie stelt ook m…

Boekenonderzoeken

Bij de begeleiding van een boekenonderzoek door de Belastingdienst is een ervaren fiscalist van…

Opinies

Indien u zelf niet fiscaal onderlegd bent, is het vaak lastig in te schatten hoe een fiscaal ad…

Procesvoering

In sommige situaties is een procedure tegen de Belastingdienst de enige goede optie. Succesvol…