Erfbelasting

Wolff Belastingadviseurs kan u bijstaan bij het regelen van uw nalatenschap. Doordat wij niet alleen kennis hebben van het fiscale recht maar ook het burgerlijke recht, kan Wolff Belastingadviseurs goed adviseren op het gebied van de erfbelasting. Door huwelijkse voorwaarden op te stellen en testamenten goed vorm te geven, kan de verschuldigde erfbelasting vaak worden verminderd. Overdracht van vermogen bij leven biedt soms ook verminderingsmogelijkheden.

Doordat veel testamenten voor meer dan een uitleg vatbaar zijn of keuzes openlaten voor de erfgenamen, is het ook na overlijden nog zinvol een goede beoordeling uit te voeren. Hierbij kunt u ook denken aan het waarderen van ondernemingen en vastgoed voor de erfbelasting.

Gerelateerde diensten:

Bedrijfsopvolging

De fiscale wet- en regelgeving met betrekking tot bedrijfsopvolging is omvangrijk en complex. To…

Estate planning

Wolff Belastingadviseurs kan u adviseren op het gebied van estate planning. Wij beoordelen niet…

Fiscale ontzorging

Zelf het totale overzicht houden in de altijd veranderende fiscale wetgeving is voor de meesten…

Vermogensbescherming

In sommige situaties is het verstandig (een deel van) uw vermogen af te zonderen van de risico…