Boekenonderzoeken

Bij de begeleiding van een boekenonderzoek door de Belastingdienst is een ervaren fiscalist van grote waarde. Uit een dergelijk onderzoek kunnen hoge naheffingen en boetes volgen. Door intensieve begeleiding van Wolff Belastingadviseurs, bij voorkeur vanaf het begin van het boekenonderzoek, is het mogelijk correcties te voorkomen en de gevolgen van het boekenonderzoek te minimaliseren. Wolff Belastingadviseurs is niet alleen bekend met de belastingwetten zelf, maar ook met de formele regels waar de Belastingdienst zich tijdens het onderzoek aan moet houden.

Desgewenst verzorgen wij ook zelf preventieve controles om u bewust te maken van de zwakke kanten van uw onderneming op fiscaal gebied.

Algemene informatie over dit onderwerp vindt u op de site van de Belastingdienst. Voor advies over uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met ons.

Gerelateerde diensten:

Beginselen van behoorlijk bestuur

In zijn optreden moet de Belastingdienst handelen in overeenstemming met de algemene beginselen…

Informatiebeschikking

Als de Belastingdienst vindt dat uw administratie niet op orde is, of dat u onvoldoende informa…

Procesvoering

In sommige situaties is een procedure tegen de Belastingdienst de enige goede optie. Succesvol…

Tax control framework

Om grip te houden op de fiscale risico’s binnen een grote organisatie is het opzetten van een t…