Loonbelasting / premieheffing

Als werkgever krijgt u te maken met loonbetalingen, arbeidsvoorwaarden en daaruit voortvloeiende (fiscale) verplichtingen. Wolff Belastingadviseurs staat u terzijde bij het op de juiste wijze voldoen aan deze verplichtingen en adviseert hoe u werknemers fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk kunt belonen.
Geadviseerd wordt over de werkkostenregeling, het inhuren van zzp’ers, kostenvergoedingen, pensioen- en levensloopregelingen alsmede instrumenten om werknemers te binden aan de onderneming; voor buitenlandse werknemers wordt geadviseerd over salary-splits en 30%-regelingen. Voorts worden desgewenst salarisberekeningen, loonbelastingaangiften en meldingen aan premieheffende instanties verzorgd en verlenen wij bijstand bij boekenonderzoeken door de Belastingdienst.

Een belangrijk aspect van advisering op het gebied van loonbelasting en sociale verzekeringen betreft het vermijden van fouten en onvolkomenheden in de loonadministratie. Het geëigende instrument hiertoe is een preventieve looncontrole door Wolff Belastingadviseurs. Deze heeft enerzijds ten doel om de administratie te controleren op eventuele tekortkomingen. Het tijdig herstellen van fouten of onvolkomenheden kan een dure naheffing van loonheffing en premies werknemersverzekeringen (veelal verhoogd met boetes) voorkomen. Anderzijds kan door middel van deze controle worden beoordeeld of optimaal gebruik wordt gemaakt van de bestaande mogelijkheden om op loonbelasting en premies sociale verzekeringen te besparen.

Gerelateerde diensten:

Afvloeiingsregelingen

Bij afvloeiingsregelingen of individuele uitdiensttredingen spelen loonheffingen een belangrijke…

Expats en 30%-regeling

Bij het in dienst nemen van werknemers uit het buitenland bestaan verschillende fiscale regelin…

Pensioenen en stamrechten

Met de fiscaliteit als uitgangspunt adviseren wij over pensioenen en stamrechten, met name als…

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling bestaat uit een aantal bepalingen in de Wet op de loonbelasting 1964. De…