Bestuurlijke boetes

De Belastingdienst hanteert een standaardbeleid bij het opleggen van boetes, beschreven in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst. Vaak wordt hierbij geen of onvoldoende rekening gehouden met individuele omstandigheden, zoals de mate van verwijtbaarheid of persoonlijke draagkracht. Met goede argumenten is het vaak mogelijk dat een boete wordt verminderd of vernietigd in bezwaar- en/of beroepsprocedures. Hierbij spelen de beginselen van behoorlijk bestuur vaak ook een rol.
Het is bijna altijd zinvol een opgelegde boete door Wolff Belastingadviseurs te laten beoordelen, zelfs als de bezwaartermijn van zes weken al is verstreken. Deze termijn kan namelijk op grond van Europese regelgeving buiten beschouwing worden gesteld bij boetes.

Gerelateerde diensten:

Beginselen van behoorlijk bestuur

In zijn optreden moet de Belastingdienst handelen in overeenstemming met de algemene beginselen…

Horizontaal toezicht

Wolff Belastingadviseurs kan u helpen met het opzetten en implementeren van een tax control fra…

Opinies

Indien u zelf niet fiscaal onderlegd bent, is het vaak lastig in te schatten hoe een fiscaal ad…

Procesvoering

In sommige situaties is een procedure tegen de Belastingdienst de enige goede optie. Succesvol…