Vermogensbescherming

In sommige situaties is het verstandig (een deel van) uw vermogen af te zonderen van de risico’s van bijvoorbeeld een onderneming of een huwelijksgoederengemeenschap. Van belang hierbij is dat het desbetreffende bestanddeel daadwerkelijk wordt afgescheiden van de rest van het vermogen. Het civiele recht biedt een veelvoud aan bepalingen die het mogelijk maken een harde of juist een zachte scheidslijn tussen vermogens te realiseren. Wolff Belastingadviseurs kan u informeren over de mogelijkheden in uw situatie en de daarmee samenhangende fiscale consequenties.

Gerelateerde diensten:

Bestuurders-, inleners-, ketenaansprakelijkheid

Om bij het ondernemen via een rechtspersoon uw privévermogen zoveel mogelijk te beschermen, is…

Erfbelasting

Doordat onze kennis niet alleen het fiscale recht maar ook het burgerlijke recht raakt, kan Wol…

Huwelijk en echtscheiding

Bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden, of de keuze voor het wettelijke regime, is het ui…

Reorganisaties en herstructureringen

Een goede en passende juridische en fiscale structuur is onmisbaar voor uw onderneming. Voor he…