Bedrijven & Instellingen

Ondernemingen en instellingen worden op alle denkbare fiscale werkgebieden geadviseerd. Een belangrijk deel van de werkzaamheden bestaat uit het proactief adviseren en het realiseren van (fiscaal) optimale ondernemingsstructuren. Daarnaast begeleiden wij onze cliënten bij boekenonderzoeken en bij geschillen met de Belastingdienst. Tot de brede praktijk behoren zowel nationaal als internationaal opererende ondernemingen en instellingen.

Afvloeiingsregelingen

Bij afvloeiingsregelingen of individuele uitdiensttredingen spelen loonheffingen een belangrijke…

Lees meer

Bedrijfsopvolging

De fiscale wet- en regelgeving met betrekking tot bedrijfsopvolging is omvangrijk en complex. To…

Lees meer

Beginselen van behoorlijk bestuur

In zijn optreden moet de Belastingdienst handelen in overeenstemming met de algemene beginselen…

Lees meer

Bestuurlijke boetes

De Belastingdienst hanteert een standaardbeleid bij het opleggen van boetes, beschreven in het…

Lees meer

Due diligence

Wanneer u overweegt een onderneming over te nemen doet u er goed aan een gedegen due diligence…

Lees meer

Expats en 30%-regeling

Bij het in dienst nemen van werknemers uit het buitenland bestaan verschillende fiscale regelin…

Lees meer

Fiscale ontzorging

Zelf het totale overzicht houden in de altijd veranderende fiscale wetgeving is voor de meesten…

Lees meer

Horizontaal toezicht

Wolff Belastingadviseurs kan u helpen met het opzetten en implementeren van een tax control fra…

Lees meer

Loonbelasting / premieheffing

Als werkgever krijgt u te maken met loonbetalingen, arbeidsvoorwaarden en daaruit voortvloeien…

Lees meer

Personeelsparticipaties

Met een aandelen- of optieregeling kunt u medewerkers laten meedelen in de winst van uw onderne…

Lees meer

Tax control framework

Om grip te houden op de fiscale risico’s binnen een grote organisatie is het opzetten van een t…

Lees meer

Winstbepaling en -verdeling

De toerekening van winsten en verliezen aan verschillende jaren en/of rechtspersonen kan een…

Lees meer