Ondernemers & Particulieren

Een belangrijk deel van onze werkzaamheden voor ondernemers en particulieren bestaat uit het opstellen van vermogens- en opvolgingsstructuren. Hierbij houden wij niet alleen rekening met de fiscale gevolgen van een structuur, maar letten wij ook op aspecten als aansprakelijkheid, anonimiteit en praktische uitvoerbaarheid. Onze adviezen zijn helder en toekomstgericht. Het uitgangspunt van onze advisering is dat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan en dat u niet meer belasting betaalt dan passend is bij uw situatie.

Bedrijfsverkoop

Bij de vormgeving van een bedrijfsovername speelt fiscaliteit vaak een belangrijke rol. Het moment…

Lees meer

Erfbelasting

Doordat onze kennis niet alleen het fiscale recht maar ook het burgerlijke recht raakt, kan Wol…

Lees meer

Erfgoed

Voor het behouden van (historisch) Nederlands erfgoed kent de belastingwetgeving een…

Lees meer

Estate planning

Wolff Belastingadviseurs kan u adviseren op het gebied van estate planning. Wij beoordelen niet…

Lees meer

Fiscaal vriendelijk sparen en beleggen

Sparen voor de toekomst kan op veel verschillende manieren. Spaargeld wordt meestal belast in b…

Lees meer

Huwelijk en echtscheiding

Bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden, of de keuze voor het wettelijke regime, is het ui…

Lees meer

Hypotheekrenteaftrek

De fiscale regelgeving inzake aftrek van hypotheekrente is niet eenvoudig. Met name indien u me…

Lees meer

Inkeerregeling

Zowel voor binnenlandse als voor buitenlandse inkomsten die niet zijn aangegeven, bestaat de m…

Lees meer

Landgoederen

Aanwijzing van een landgoed als zodanig in de zin van de Natuurschoonwet 1928 heeft vergaande…

Lees meer

Navordering en naheffing

De bevoegdheid van de Belastingdienst om na te vorderen of na te heffen is beperkt. Nieuwe fei…

Lees meer

Omzetbelasting

Het vakgebied van de omzetbelasting wordt als een uitgesproken specialisme beschouwd. Wolff Bel…

Lees meer

Opinies

Indien u zelf niet fiscaal onderlegd bent, is het vaak lastig in te schatten hoe een fiscaal ad…

Lees meer

Stichtingen / doelvermogens

De meeste Nederlandse doelvermogens hebben de rechtsvorm van een stichting. Een stichting is…

Lees meer

Verliesverrekening

Door veranderende wetgeving worden de mogelijkheden voor verliesverrekening steeds beperkter…

Lees meer

Vermogensbescherming

In sommige situaties is het verstandig (een deel van) uw vermogen af te zonderen van de risico…

Lees meer

Vermogensetikettering

Voor ondernemers is het van belang een verantwoorde afweging te maken of een activum tot het…

Lees meer